Dönerin Tarihçesi

Türk dönerinin türk yemek kültüründe uzun bir geçmişi olduğu düşüncesi genel bir yanılgıdır. Birkaç asırlık tarihi ile, Türk yemek kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. 1850-1900 yılları arasında ortaya çıktığı düşünülen döner eski türk şölenlerindeki kuzu çevirmeden köken aldığı söylenebilir.

Bugün ise türk yemek kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasına girmeyi başarmıştır. Hazır Döner Sektörü, Geleceği ve Önemi Ülkemizde de Avrupa Birliğine girme sürecinde gıda güvenliği ile ilgili alınan ve alınması beklenen yasal uygulamalar hazır döner sektörünün önünün açılmasına neden olacaktır.

Bu durumda geleneksel üretimden sanayi üretimine doğru kayacak olan üretimin daha bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir.